Osta tästä tanssi- tai teatteriliput ennakkoon!

Tanssilavakulttuuri matkailutuotteeksi

Tanssilavakulttuuri on Suomen ainutlaatuista perinnettä, jossa on paljon potentiaalia matkailukohteena. Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemassa valtakunnallisessa kehittämishankkeessa uudistetaan ja kehitetään palveluita ja markkinointia yhteistyössä kulttuuri- ja matkailutoimijoiden kanssa.

Hankkeen 1. vuonna (1.9.2021–31.8.2022) toimintaa kehittämään kutsutaan Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Savon merkittävimpiä tanssilavoja. Hankkeen koordinoinnista vastaa Syvälahden Viihdekeskus Kangasniemeltä. Hanke syntyi viime vuoden OKM:n rahoittaman ja Syvälahden koordinoiman hankkeen ideoiden pohjalta. Hankkeen 2. ja 3. vuonna toiminta laajenee muualle Suomeen.

Hankkeen tavoitteita ovat mm.

 • tukea tanssilavojen elpymistä koronan jälkeen
 • varmistaa työpaikkoja koko toimijakentälle, kuten tanssilavojen työntekijät, artistit, muusikot, ohjelmatoimistot, tekniikka, tanssinopettajat sekä alueiden mukana olevat matkailupalvelut
 • kehittää toimintaa vastaamaan tämän päivän matkailijan vaatimuksia ja luoda uusia ydintoimintaa tukevia palveluja kuten matkailu- ja elämyspaketteja
 • varmistaa, että uniikki suomalainen tanssilavakulttuuri säilyy ja uudet matkailijat niin Suomesta kuin ulkomailtakin löytävät tarjolla olevat palvelut
 • varmistaa ja monipuolistaa lavojen käyttöä alueen toimijoiden ja matkailijoiden kohtaamispaikkana
  rakentaa moninaisia yhteistyöverkostoja ja toimintatapoja

Ensimmäisen vuoden toimenpiteinä ovat mm. 

 • yhteistyön käynnistäminen matkailualan toimijoiden kanssa ja toimivien yhteistyötapojen kehittäminen (mm. tuotekehittely)
 • lavojen ja kumppaneiden yhteisen markkinoinnin kehittäminen ja tuotteistaminen (mm. digitaalinen markkinointi)
  vastuutahon etsiminen valtakunnallisen alan nettisivuston kehittämiseksi ja yllä-pitämiseksi ja osallistuminen sen kehittämiseen
 • yhteisen tanssilavojen lipunmyyntialustan etsiminen ja valinta sekä sen markkinointi
 • vaikuttaminen siihen, että artistien ja ohjelmatoimistojen rooli vahvistuu heidän omien lavakeikkojensa markkinoinnissa
 • lavojen palvelujen tuotteistaminen


Hankkeelle kootaan osaavat ja innostuneet kehittämis- ja ohjausryhmät.